Cilla Danielsson
VD för Hundens Hus, visionär, hundinstruktör, hundpsykolog,  coach, terapeut, lärare, 
Arbetat med hund sedan 1979

Mina utbildningar

Förskollärare högskoleutbildning 2,5 år 1992-94 ( arbetat på förskolan, särskola, kollo med barn som har funktionsvariation och gruppboende med personer som har funktionsvariation.
Instruktörsutbildningen SKK-79
Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg instruktörsutbildning-82
Spårinstruktör SKK -89
FLYG-aktiv Agneta Geneborg & Gunilla Lundbom -89
Instruktörs utbildning/komplettering Anders Hallgren & Marie Hansson maj-90
Kantarellsöksintruktör Anders Hallgren -90
Tävlingslydnadsinstruktör Tomas & Memea Mohlin -91
Hundpsykolog Anders Hallgren -91
Jaktträning för retrievers Lasse Jonsson-92
Tävlingslydnadsinstruktör Kenth Svartberg - 98
Kontakt & motivation Eva Bodfäldt & Kenth Svartberg -99
Klicker Marie Fogelquist-99
Agility Kenth Svartberg - 99
Karen Pryor´s seminar -00
Assistanshundsinstruktör Marie Fogelquist-00
Freestyle Marie Fogelquist -00
Freestyle Annie Clayton-00, i Norge vt-00 samt Stockholm ht-00
Dogtraining/Operant conditioning Carolyn Clark-01
Puppy training with clicker Carolyn Clark-02
Spårinstruktör Lasse Deregård -02
Turid Ruggas Workshop för instruktörer 03/04
Puppy Instructor Seminar and Trainers Workshop med Carolyn Clark -03
Advanced clicker training med Carolyn Clark -04
Luktdiskriminering Anne-Lill Kvam jan-04
Problemhundsträning Reneé Sjöberg mars-04
Morgan Spector seminar aug-04
Sök/uppletande Anne-Lill Kvam april-05
ID-spår och personspår Anne-Lill Kvam juni-05
TAGteaching primary workshop-05
3 - dagars seminarium hos Kay Laurence i England okt-05
Alfasyndrom, inlärning och drivkraft hos hund Anders Hallgren-06
Workshop för valpar Anne Lill Kvam -06
TAGteaching advanced workshop-06
Click to calm Emma Parson ht-06
Rallylydnadsinstruktör Sandra Ohlsson juni-07
Tävlingslydnadsinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Agilityinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Specialsök Huncampus juli-09
Inlärningsteorier Kenth Svartberg -98
Operant conditioning med Marian & Bob Baily; intro, intermediate advanced, totalt 160 timmar intensiva heltidsstudier sommaren-01!
TAGteach seminarium juli-05 se mer hemsidan TAGteach.com
Advanced shaping Susan Garret april-07
Seminarium med Ken Ramirez & Kathy Sodo juni-08
Seminarium om inlärning med Björn Forkman feb-10
Etologi Kent Svartberg mars-94
Läsa hund Lasse Fält -94
Fördjupad Raskunskap Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg -96
Fördjupad etologi Lasse Fält -98
Wolfweekend Vibeke Reese-98
Läsa hund Reneé Sjöberg -00
Lugnande Signaler med Turid Rugaas -02
Etologi Runar Naess -feb-04
Valputveckling Kerstin Malm april-04
Etologi och problembeteende Runar Naess vt-08
With love for the dogs Patricia McConnell aug-08 Vargar och hundar Freddy Worm Christiansen
Genetik Sundsvalls kennelklubb-80
Utfodring & Hundavel Ann-Marie Hammarlund mars-90
SMYG-seminarium Åsa Ahlbom & Angeta Geneborg okt-90
Samantha Khury -94
Bach blomsterdroppar Peter Wilhemsson-94
SLUs smådjurskonferens i Skara -99
Problemhunden i Fokus-Hand med Hund seminarium 1999
Alternativ medicin veterinär Richard Allport -00
Hand med hunds Tema Dagar Valpen i fokus okt-02
Genetik Linda Hellborg jan-03
Canadian Association of Professional Pet Dog Trainers Educational Conference in Vancouver -03 med Dr. Ian Dunbar, Gail Fischer, Sue Sternberg och Donna Dunbar
SLUs smådjurskonfrerens i Uppsala sept-04
Samt diverse föreläsningar i Norden inom etologi, problembeteenden, raskunskap, pedagogik, psykologi, stress, homeopati, alternativ medicin, massage och friskvård av hund, metodik t.ex. valp- och vardagslydnad, problemhundsbeteende etc
Certifierad coach, Coach2coach,  2-åriga utbildning - juni 2009
Pet Behaviourist,  augusti 2009, COAPE; UK
Susan Friedman - april -11
Praktisk psykologi och kommunikation Medborgarskolan vt-11
Mindfulness Instruktör - april 2011
KBT - 1- årig utbildning 2012
Integrative Conversational Therapy, 3 year, by Ravi Welch, Maj-14
Kathy Sdao - Soo many choices - 3 dgr nov 2011
Ken Ramirez - Advanced Training Concepts - 3 dgr april 2012
Victoria Stilwell - stress, fear and aggression - mars-13
Seminarie- och Familjehandledarutbildning Family Lab 2014
Neuroledarskap i praktiken, 2017
Bob Bailey, 2018
Trauma Therese Lilliesköld, 2021
Djurpsykologi, Linköpings Universitet 2021
Nordic ABC Island 2022
Craig Ogilvie The Interactive Play, Norge 2022
VetCare - Eva Bertilsson och Chirag Patel, Göteborg 2023

Hundens Hus Play

Cilla Danielsson
VD, visionär, hundinstruktör, hundpsykolog,  coach, terapeut, lärare, 
Arbetat med hund sedan 1979

Mina utbildningar

Förskollärare högskoleutbildning 2,5 år 1992-94 ( arbetat på förskolan, särskola, kollo med barn som har funktionsvariation och gruppboende med personer som har funktionsvariation.
Instruktörsutbildningen SKK-79
Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg instruktörsutbildning-82
Spårinstruktör SKK -89
FLYG-aktiv Agneta Geneborg & Gunilla Lundbom -89
Instruktörs utbildning/komplettering Anders Hallgren & Marie Hansson maj-90
Kantarellsöksintruktör Anders Hallgren -90
Tävlingslydnadsinstruktör Tomas & Memea Mohlin -91
Hundpsykolog Anders Hallgren -91
Jaktträning för retrievers Lasse Jonsson-92
Tävlingslydnadsinstruktör Kenth Svartberg - 98
Kontakt & motivation Eva Bodfäldt & Kenth Svartberg -99
Klicker Marie Fogelquist-99
Agility Kenth Svartberg - 99
Karen Pryor´s seminar -00
Assistanshundsinstruktör Marie Fogelquist-00
Freestyle Marie Fogelquist -00
Freestyle Annie Clayton-00, i Norge vt-00 samt Stockholm ht-00
Dogtraining/Operant conditioning Carolyn Clark-01
Puppy training with clicker Carolyn Clark-02
Spårinstruktör Lasse Deregård -02
Turid Ruggas Workshop för instruktörer 03/04
Puppy Instructor Seminar and Trainers Workshop med Carolyn Clark -03
Advanced clicker training med Carolyn Clark -04
Luktdiskriminering Anne-Lill Kvam jan-04
Problemhundsträning Reneé Sjöberg mars-04
Morgan Spector seminar aug-04
Sök/uppletande Anne-Lill Kvam april-05
ID-spår och personspår Anne-Lill Kvam juni-05
TAGteaching primary workshop-05
3 - dagars seminarium hos Kay Laurence i England okt-05
Alfasyndrom, inlärning och drivkraft hos hund Anders Hallgren-06
Workshop för valpar Anne Lill Kvam -06
TAGteaching advanced workshop-06
Click to calm Emma Parson ht-06
Rallylydnadsinstruktör Sandra Ohlsson juni-07
Tävlingslydnadsinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Agilityinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Specialsök Huncampus juli-09
Inlärningsteorier Kenth Svartberg -98
Operant conditioning med Marian & Bob Baily; intro, intermediate advanced, totalt 160 timmar intensiva heltidsstudier sommaren-01!
TAGteach seminarium juli-05 se mer hemsidan TAGteach.com
Advanced shaping Susan Garret april-07
Seminarium med Ken Ramirez & Kathy Sodo juni-08
Seminarium om inlärning med Björn Forkman feb-10
Etologi Kent Svartberg mars-94
Läsa hund Lasse Fält -94
Fördjupad Raskunskap Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg -96
Fördjupad etologi Lasse Fält -98
Wolfweekend Vibeke Reese-98
Läsa hund Reneé Sjöberg -00
Lugnande Signaler med Turid Rugaas -02
Etologi Runar Naess -feb-04
Valputveckling Kerstin Malm april-04
Etologi och problembeteende Runar Naess vt-08
With love for the dogs Patricia McConnell aug-08 Vargar och hundar Freddy Worm Christiansen
Genetik Sundsvalls kennelklubb-80
Utfodring & Hundavel Ann-Marie Hammarlund mars-90
SMYG-seminarium Åsa Ahlbom & Angeta Geneborg okt-90
Samantha Khury -94
Bach blomsterdroppar Peter Wilhemsson-94
SLUs smådjurskonferens i Skara -99
Problemhunden i Fokus-Hand med Hund seminarium 1999
Alternativ medicin veterinär Richard Allport -00
Hand med hunds Tema Dagar Valpen i fokus okt-02
Genetik Linda Hellborg jan-03
Canadian Association of Professional Pet Dog Trainers Educational Conference in Vancouver -03 med Dr. Ian Dunbar, Gail Fischer, Sue Sternberg och Donna Dunbar
SLUs smådjurskonfrerens i Uppsala sept-04
Samt diverse föreläsningar i Norden inom etologi, problembeteenden, raskunskap, pedagogik, psykologi, stress, homeopati, alternativ medicin, massage och friskvård av hund, metodik t.ex. valp- och vardagslydnad, problemhundsbeteende etc
Certifierad coach, Coach2coach,  2-åriga utbildning - juni 2009
Pet Behaviourist,  augusti 2009, COAPE; UK
Susan Friedman - april -11
Praktisk psykologi och kommunikation Medborgarskolan vt-11
Mindfulness Instruktör - april 2011
KBT - 1- årig utbildning 2012
Integrative Conversational Therapy, 3 year, by Ravi Welch, Maj-14
Kathy Sdao - Soo many choices - 3 dgr nov 2011
Ken Ramirez - Advanced Training Concepts - 3 dgr april 2012
Victoria Stilwell - stress, fear and aggression - mars-13
Seminarie- och Familjehandledarutbildning Family Lab 2014
Neuroledarskap i praktiken, 2017
Bob Bailey, 2018
Trauma Therese Lilliesköld, 2021
Djurspykologi, Linköpings Universitet 2021
Nordic ABC Island 2022
Craig Ogilvie The Interactive Play, Norge 2022
VetCare - Eva Bertilsson och Chirag Patel, Göteborg 2023